Els estudis científics en pilota valenciana ja estan ací per millorar el procés de preparació física dels nostres jugadors podent ja començar a escollir els medis i metodologies d’entrenament més adients segons les característiques de l’esport. 

Així, establirem en este article quins elements són els que hem d’entrenar i quins elements limiten el nostre rendiment. En posteriors articles donarem unes propostes senzilles a partir dels coneixements científics publicats.

DESCRIPCIÓ DEL JOC

Els primers estudis descriptius del joc (a escala i corda i a raspall) ens han oferit un dibuix ben clar de quant de temps està un jugador en actiu i quant de temps descansa, pel que els nostres entrenaments han de complir estes exigències per tal de aconseguir arribar en les millors condicions. 

Duració de partida. jocs, accions i percentatge d’acció dels jugadors

Partida1h 17′ total, del qual 33′ són d’acció (42,93%). Raspall és el 58%
JocsDels 4′ als 5′ segons avança la partida. Raspall va de 6’56 a 10’34”.
Accions17” d’acció i 18” de descans.
Jugadors48% rest; 35% mitger; 16% punter

FACTORS DE RENDIMENT

Umbral aeròbic (VT1)Un correcte entrenament a intensitats suaus ens servirà per a recuperar més ràpid als temps de descans de la partida. La podem treballar en carrera, bicicleta, natació i específicament.
Volum d’Oxigen Màxim (VO2)Dins d’un joc es dona una successió de quinzes en el que descansem de manera incompleta. Entrenar a altes intensitats ens acostumarà a grans esforços i estarem en millors condicions durant la partida. Es podrà treballar en carrera i específicament a la canxa.
Potència anaeròbicaUna acció de joc tan breu requerix d’esforços màxims. Es podrà treballar en carrera, amb exercicis de força o treball específic.

FACTORS LIMITANTS

TècnicaUn major nivell tècnic ens proporciona un moviment més econòmic i menys lesiu.
ForçaSi no aconseguim uns nivells de força suficients, no podrem suportar els moviments explosius del nostre cos i a la llarga patirem lesions com pubàlgies.
FlexibilitatUn esport predominantment de força explosiva com la pilota suposa un impacte molt agressiu pel nostre sistema articular, pel que entrenar la flexibilitat es torna clau per evitar lesions com el clàssic “desmancament” ( lesió dels maneguets de rotadors del muscle).

PROPOSTA PRÀCTICA

Període general:Uns mesos abans de la competició principal (mínim dos mesos), ha de començar la nostra preparació amb esforços a VT1, intentar aconseguir arribar a aguantar una hora. A més, és moment d’entrar al gimnàs i fer un treball de força de diverses sessions a la setmana, buscant sèries a 5-8 repeticions, amb moviments multiarticulars,
Període específicIntroduïm les sessions de HIIT curt, amb esforços màxims de 30″ o menys. Evolucionem a sessions de força de sèries amb 2-3 repeticions i treball més específic de pilota valenciana (força especial).
Període competitiuÉs el moment de rendir, recuperar-se bé entre partides i mantindre el nivell físic guanyat en els períodes previs.
Període de transicióMoment de descansar i fer treball de gimnàs a 8-10 repeticions.

BIBLIOGRAFIA

  • Martínez, J.A. (2012). Anàlisi dels factors de rendiment en pilota valenciana: una proposta per a l’educació superior. Tesi doctoral, Universitat d’Alacant.
  • Moragues, S et alii. (2004) Estudio de la actividad física desarrollada por jugadores de pilota valenciana durante una competición oficial en la modalidad de raspall. III Congreso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. València. 
  • Soler, S et alii. (2004) Estudio descriptivo de una partida de pilota valenciana en la modalidad de raspall. III Congreso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. València.